info@bolinaowaterworkssystem.gov.ph | Office Hour: 08:00am โ€“ 5:00pm
Rasyon ng Tubig

๐Ÿ”ŠRASYON NG TUBIG๐Ÿ”Š
May 5 & 6, 2023
๐— ๐—”๐—ฌ ๐Ÿฑ, ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฏ
8 A.M. TO 10 A.M.- NHA HOUSING, BRGY. LIWA-LIWA/ARNEDO
5 P.M. TO 7 P.M.- PUROK 3 (DALAN SALUMAGI), BRGY. LIWA-LIWA
๐— ๐—”๐—ฌ ๐Ÿฒ, ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฏ
8 A.M. TO 10 A.M.- SITIO LUBIGAN, BRGY. CABUYAO
5 P.M. TO 7 P.M.- SITIO LUBIGAN, BRGY. CABUYAO
Pakihanda nalang po ang mga balde o drum sa harapan ng bahay. Maraming Salamat.
*Maaring magbago ang oras ng rasyon depende sa kundisyon sa lugar at dami ng taong kumukuha ng tubig.

ยฉ Bolinao Waterworks System. Province of Pangasinan. All rights reserved.
Powered by