info@bolinaowaterworkssystem.gov.ph | Office Hour: 08:00am – 5:00pm
UPDATE UKOL SA SUPPLY NG TUBIG

Humihingi ng paumanhin ang pamunuan ng Bolinao Waterworks System sa nararanasang paghina hanggang sa pagkawala ng tubig sa lahat ng ating nasasakupan sa kadahilanang patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa mga sources dulot ng matinding tag-tuyot.
Kami po ay patuloy na humihingi ng inyong lubos na pang-unawa at pakikiisa.
Maraming salamat sa inyong pag-unawa.

© Bolinao Waterworks System. Province of Pangasinan. All rights reserved.
Powered by